Press ESC to close

2 276
10
quang
10 Min Read

Nhiều người nói rồi, nhưng tôi xin nói lại một lần nữa: IELTS chỉ là một bài thi mà thôi. Nó ra đời để đo lường khả năng sử dụng tiếng Anh. Một người cực giỏi tiếng Anh (ví dụ như người bản xứ), tuy…

0 483
15
quang
15 Min Read

Nội dung trong series này là ghi chép từ cuốn eBook miễn phí của giám khảo/tác giả IELTS Pauline Cullen: The Key to IELTS Success. Có những phần tôi dịch nguyên văn. Những phần khác tôi tóm gọn, lược dịch. Vì tôi chép tay, sau đó…

0 573
6
quang
6 Min Read

Maps có thể là bản đồ của một ngôi làng, trung tâm thành phố, trường học, hoặc bản vẽ của một tầng toà nhà. Maps có hai dạng phổ biến: (1) yêu cầu chúng ta miêu tả những thay đổi qua thời gian, và (2)…

0 405
7
quang
7 Min Read

Process diagram là biểu đồ minh hoạ một quá trình. Dạng bài này khác với các bài viết về line graph, bar chart, pie chart, table, chỉ đơn giản là miêu tả chi tiết một quá trình từ đầu tới cuối. Đoạn mở bài viết…