Thiếu phần tổng quan sẽ bị trừ điểm khá nặng. Nên viết 2 câu cho phần này: đưa ra nhận định chung về các số liệu và xu hướng trên bảng biểu; không sử dụng số liệu cụ thể ở đoạn này.

Cấu trúc

It is clear that (nhận định 1). Also worth notice is that (nhận định 2).

“Also worth notice is that” là một cách chuyển ý. Tuỳ vào ngữ cảnh có thể dùng cụm khác, ví dụ như “however” hay “on the other hand”.

Cách chọn đặc điểm

Có năm đặc điểm

  1. Change (xung hướng chung)
  2. Lowest/Highest (giá trị thấp nhất hoặc cao nhất)
  3. Exception (xu hướng hoặc giá trị ngoại lệ)
  4. At odds (khác biệt)
  5. Resemble (tương đồng)

Các chữ cái đầu ghép lại thành CLEAR để dễ nhớ. Tuy có tới 5, chúng ta chỉ cần xác định 2 là có thể viết.

Ví dụ chi tiết

Đề bài

The graph below gives information from a 2008 report about consumption of energy in the USA since 1980 with projections until 2030.

Sách Cambridge

Change (xu hướng chung)

Tuy Hydropower gần như giậm chân tại chỗ, còn Nuclear và Solar/Wind chỉ tăng lên rất ít, nhìn chung nước Mỹ sẽ càng ngày càng tiêu thụ nhiều năng lượng hơn. Do đó ta có thể nhận xét như sau:

The US will consume more and more energy.

Lowest/Highest (thấp nhất hoặc cao nhất)

Thấp nhất ở đây là Hydropower:

Hydropower is the least consumed in the US.

Hoặc gộp chung Hydropower, Solar/Wind, Nuclear cũng đúng:

Hydropower, Solar/Wind, and Nuclear are the least consumed in the US.

Cao nhất ở đây là Petrol và Oil:

Petrol and Oil are the most consumed in the US.

Exception (ngoại lệ)

Mức tiêu thụ hydropower gần như không thay đổi qua thời gian:

Hydropower consumption in the US will stay unchanged.

At odds (khác)

Lưu ý, đặc điểm này khó dùng hơn, và thường thích hợp khi so sánh giữa các nhóm (già, trẻ, châu lục…)

Ở đây ta thấy Mỹ tiêu thụ nhiều nhiên liệu hoá thạch (fossil fuels) hơn năng lược tái tạo (wind/solar và hydropower là renewable energy) và nuclear.

The US consumes more fossil fuels than nuclear and renewable energy.

Resemble (tương đồng)

Các nhiên liệu hoá thạch đều tăng:

Fossil fuel consumption in the US is likely to increase.

Các năng lượng tái tạo và hạt nhân không có thay đổi gì nhiều:

Nuclear and renewable energy consumption is predicted to stay relatively unchanged.

Viết đoạn tổng quan

Như đã nói, chỉ cần viết 2 câu. Không nhất thiết phải dùng toàn bộ các đặc điểm đã xác định. Ví dụ:

It is clear that the US will consume more and more energy. Also worth notice is that this country use much more fossil fuels than nuclear and renewable energy.

Hoặc như sau (do giám khảo Cambridge viết, có chỉnh sửa cho phù hợp với cấu trúc nêu trên):

It is clear that the US will continue to rely on fossil fuels. Also worth notice is that sustainable and nuclear energy sources are likely to remain relatively insignificant.

Tagged in:

,