Maps có thể là bản đồ của một ngôi làng, trung tâm thành phố, trường học, hoặc bản vẽ của một tầng toà nhà.

Maps có hai dạng phổ biến: (1) yêu cầu chúng ta miêu tả những thay đổi qua thời gian, và (2) yêu cầu chúng ta so sánh hai vị trí trên một bản đồ. Bài viết này là về dạng thứ nhất.

Đoạn mở bài viết theo phương pháp NVSR (xin xem lại phần trước).

Đoạn tổng quan dùng MAPS.

Hai đoạn thân bài, mỗi đoạn miêu tả một thời điểm.

Các bước làm bài

Đề bài

Sách Cambridge IELTS Official Guide

Đoạn mở bài (NVSR)

Name: maps

Verb: illustrate (động từ này rất phù hợp với bản đồ)

Subject: the changes (đây chính là thứ mà chúng ta sẽ phải miêu tả khi làm các dạng bài tương tự)

Relative clause: that takes place blah blah blah (nên dùng take place vì đó là collocation, và lưu ý dùng đúng thì)

The maps illustrate the changes that took place at Stokeford village between 1930 and 2010.

Đoạn tổng quan

MAPS: Main change, Added items, Purpose, Same

Main change là sự thay đổi chung, ví dụ như ngôi làng đã được đô thị hoá, hoặc khu vực này đã được công nghiệp hoá, hoặc trung tâm thị trấn đã trở nên ít xanh hơn (ít cây cối hơn), hoặc khu vực đã thay đổi diện mạo hoàn toàn.

Added items là những thứ nổi bật được thêm vào như trung tâm thương mại, nhà máy, đài phun nước, đường sá mới, v.v.

Purpose là mục đích của những thay đổi lớn: ví dụ, sự xuất hiện của nhiều khách sạn là để phục vụ cho ngành du lịch ở địa phương; thêm đường sá, vòng xuyến là để giao thông thuận tiện hơn.

Same là những thành phần không thay đổi. Đó có thể là một khu rừng, những toà chung cư, hoặc hệ thống đường sá.

Với bài này, tôi chọn hai đặc điểm gồm main change (đông dân cư hơn) và added items (retirement home và houses). Tôi vẫn bắt đầu đoạn tổng quan bằng cụm từ quen thuộc:

It is clear that the village became more densely populated. Major additions included a retirement home and a large number of private houses.

Đoạn chi tiết

Đoạn 1: các đặc điểm của Stokeford năm 1930

Đoạn 2: các đặc điểm của Stokeford năm 2010

Một số lưu ý

 • Nên nêu hết các đặc điểm.
 • Dùng đúng thì.
 • Xác lập vị trí của một đặc điểm dễ hình dung nhất, ví dụ như con sông, con đường chạy dọc ngôi làng, hay công viên nằm ở góc đông-bắc, v.v. Từ vị trí đó tiếp tục miêu tả thêm các đặc điểm liên quan, ví dụ ở bên phải công viên là một cái khách sạn. (Khi lên dàn bài nhớ lưu ý điểm này.)
 • Dùng cách cụm từ chỉ hướng và vị trí: in the south (of the…), in the north east corner, on the east side, in the center, to the west of the v.v.
 • Nắm được các động từ / danh từ chỉ sự thay đổi. Có ba loại thay đổi chính: xây mới (build, put up), biến đổi (extend, renovate), dỡ bỏ (knock down, tear down). Có thể dễ dàng tìm các từ vựng này trên mạng.
 • Dùng mạo từ không xác định “a/an” cho các đặc điểm khi lần đầu nhắc tới chúng. Những lần sau dùng mạo từ xác định “the”.
 • Dùng “which” và “where” để nối ý.

Dàn bài

Đoạn 1 (1930)

 • farmland
 • main road, river
 • primary school, shops, post office
 • houses
 • gardens, large house

Đoạn 2 (2010) — miêu tả những thay đổi

 • road branched off, more houses built along these roads
 • garden shrank by half; large house extended and converted into retirement home
 • primary school: more buildings added; shops knocked down
 • farmland cleared

In 1930, large patches of land in Stokeford were farmland. A road ran north-south through the middle of the village, intersecting a river the River Stoke that flowed from north-east to south-west. Near the center, there was a primary school, and across the road were a post office and a couple of shops. Houses could be found in the proximity of the school. Down the road, to the south-east of the school, stood a large house in a huge area of gardens.

By 2010, the main road had branched off at some places, and many more houses had been built along these roads. The gardens’ area shrank by half, while the large house had been extended and converted into a retirement home. More buildings had been added to the school. Meanwhile, the shops had been knocked down and the farmland was all cleared, partly to accommodate the changes.

Như vậy ta có bài hoàn chỉnh như sau:

The maps illustrate the changes that took place at Stokeford village between 1930 and 2010.

It is clear that the village became more densely populated. Major additions included a retirement home and a large number of private houses.

In 1930, large patches of land in Stokeford were farmland. A road ran north-south through the middle of the village, intersecting a river the River Stoke that flowed from north-east to south-west. Near the center, there was a primary school, and across the road were a post office and a couple of shops. Houses could be found in the proximity of the school. Down the road, to the south-east of the school, stood a large house in a huge area of gardens.

By 2010, the main road had branched off at some places, and many more houses had been built along these roads. The gardens’ area shrank by half, while the large house had been extended and converted into a retirement home. More buildings had been added to the school. Meanwhile, the shops had been knocked down and the farmland was all cleared, partly to accommodate the changes.

(190 chữ)

Tagged in:

,