Tải bảng tiêu chí chấm IELTS Writing bằng tiếng Việt (PDF): Task 1 | Task 2

Các tiêu chí

 • Task Achievement (Task 1) | Task Response (Task 2): Mức độ hoàn thành (TA/TR)
 • Coherence and Cohesion: Tính mạch lạc và sự liên kết (CC)
 • Lexical Resource: Vốn từ (LR)
 • Grammatical Range and Accuracy: Sự đa dạng và chính xác của ngữ pháp (GRA)

Một số mục tiêu khi luyện IELTS Writing

 • Phân biệt được loại câu và viết chính xác
 • Tập trung học các từ vựng thường đi với nhau (ví dụ như vastly differentremarkably similar); một cách để học là dùng từ điển Oxford Collocations khi viết (xem cách cài đặt từ điển trên điện thoại ở đây)
 • Tập trung học các từ vựng ít thông dụng (ví dụ thay vì viết là His healthy becomes worse, có thể viết His healthy deteriorates); một cách học là đọc các bài văn mẫu trong các cuốn Cambridge IELTS (1-14) và thu thập từ vựng
 • Đọc, nghe nhiều để có ý tưởng
 • Tránh lãng phí thời gian tìm kiếm mẹo học nhanh, hoặc thủ thuật làm bài; thay vào đó, học viết câu và vận dụng từ vựng để phát triển khả năng viết

Một số ghi chép từ IDP

Tải bản PDF tại đây

 • Không trả lời hết các câu hỏi trong đề bài: 5.0 TR
 • 60% thí sinh Việt Nam chỉ đạt khoảng 55.6.0 (do từ vựng chỉ ở mức vừa đủ)
 • Không hiểu câu hỏi và do đó trả lời lạc đề: 4.0 TR (điểm từ vựng cũng sẽ thấp do không liên quan đến chủ đề, hai tiêu chí còn lại chấm như thường)
 • Thí sinh nên ghi chú lên trên giấy thi (ví dụ như đánh dấu trên phần Task 1 để tránh ghi nhầm số liệu)
 • Bài thi viết được chấm ở Canada và Úc
 • Giữa các đoạn nên chừa một dòng trống
 • Không dùng đoạn, hoặc cấu trúc đoạn không đúng: 4.0 hoặc 5.0 CC
 • Liên kết câu, đoạn vừa đủ: ít nhất 6.0 CC
 • Không có hoặc thiếu liên kết câu, đoạn: cao nhất 5.0 CC
 • Không dùng referencing (dùng từ nhắc lại như thisthat): cao nhất 5.0 CC
 • Người chấm chấm bài thế nào (theo thứ tự):
  • xem có chia đoạn hay không
  • đọc luận đề
  • đọc câu chủ đề của từng đoạn thân bài
  • xem các từ nối
  • xem referencing
  • đọc bài
 • Một cách đánh giá nhanh bài viết: Người viết bài có thể sống sót trong một môi trường học thuật tiếng Anh ở nước ngoài không? Nếu có, bài đó đạt khoảng 6.5.
 • IDP có một kênh Youtube: IDP Essentials
 • Ở bài Task 1, thí sinh tuyệt đối không sao chép toàn bộ câu hỏi.
 • Phần tổng quan (Task 1) có thể nằm cùng đoạn với phần mở bài, nằm riêng ra một đoạn sau đoạn mở bài, hoặc nằm ở cuối bài.
 • Viết sai thông tin (ví dụ nhầm lẫn giữa nam và nữ) trong Task 1: 3.0 hoặc 4.0 TA
 • Một kiểu làm bài không tốt của thí sinh Việt Nam: chỉ viết các số liệu thành câu đơn giản như 19% chơi bóng rổ, 34% chơi bóng chuyền; đó là cách viết máy móc: cao nhất 5.0 TA
 • Thí sinh nên dùng kỹ thuật gộp các số liệu trong Task 1
 • Thí sinh không nên bỏ qua các đối tượng nhỏ trong biểu đồ như “Others”
 • Thí sinh nên tập trung học các từ vựng thường đi với nhau (collocations), vì người chấm bài thường dễ nhận ra những cách dùng từ tốt