Demo – Lập dàn bài biểu đồ cột

The chart below shows the type of transports young people in four countries prefer to use.

Chia nhóm đối tượng

Đây là biểu đồ cột không có giai đoạn, vì vậy tôi có các lựa chọn sau:

 1. Chia theo quốc gia (2-2 hoặc 1-3)
 2. Chia theo loại phương tiện (1-3)

Nếu chọn cách 1, tôi sẽ có cách chia như sau:

P3: GB & US
P4: G & F

hoặc (nếu tôi muốn chia theo châu lục)

P3: US
P4: GB, G, F

Nếu chọn cách 2, tôi có:

P3: C
P4: M & B

hoặc

P3: C & M
P4: B

Ở đây, tôi muốn miêu tả và so sánh số liệu về MỘT loại phương tiện trong tất các các nước, cho nên tôi sẽ chọn cách 2. Cụ thể là tôi sẽ viết về xe hơi trong đoạn 3 và xe máy, xe đạp trong đoạn 4.

P3: C
P4: M & B

Tôi dùng toàn bộ đoạn 3 để viết về xe hơi vì các con số của nó khá lớn, trong khi đó số liệu về xe máy và xe đạp có một kiểu tương tự nhau: một số lớn hơn cả, và các số còn lại thấp hơn khá nhiều.

Xác định 6 câu muốn viết

Sau khi đã chia nhóm, tôi vận dụng PIG và kinh nghiệm làm bài để tạo một dàn bài hoàn chỉnh.

P3: C

Gạch đầu dòng đầu tiên sẽ là về xe hơi ở France vì đây là số lớn nhất.

Gạch đầu dòng thứ hai sẽ về xe hơi ở Great Britain và USA vì đây là những con số lớn thứ hai.

Gạch đầu dòng thứ ba sẽ về xe hơi ở Germany vì đây là số nhỏ nhất.

Như vậy, ta có dàn bài cho P3 như sau:

P3: C

 • F
 • NC: GB & US
 • BC: G

Đơn giản vậy thôi sao? Đúng vậy. Lưu ý rằng tôi không viết các con số trong dàn bài vì khi viết bài tôi mới nhìn.

Bên cạnh đó, tôi cũng nghĩ trước xem mình sẽ dùng cụm từ và cấu trúc nào để liên kết các câu lại với nhau. Ở dàn bài trên, NC nghĩa là “next come” và BC là “by contrast”.

P4: M & B

P4 hơi khó hơn, vì có nhiều số hơn. Tuy vậy, không có gì phải lo lắng.

Nhớ rằng chúng ta còn 3 gạch đầu dòng.

Với gạch đầu dòng thứ tư, tôi sẽ viết về xe máy ở USA (số cao nhất) và tóm lược các số còn lại thành “15% hoặc thấp hơn”. Tóm tắt như thế này có lợi cho điểm số, vì đó là yêu cầu của đề.

Giờ chúng ta chỉ còn xe đạp, và hai gạch đầu dòng.

Với gạch đầu dòng thứ năm, tôi sẽ viết về xe đạp ở Germany và Great Britain.

Cuối cùng, xe đạp ở France và USA.

Dàn bài của P4 sẽ là như sau:

P4: M & B

 • AF two-wheeler, M in US, while others ≤15%
 • B: G, FB GB
 • B: F & US, respectively. (:)

Lưu ý:

 • “AF two-wheeler” nghĩa là “as for the two-wheelers”. Ở đây, tôi muốn cho người đọc biết là tôi đã nói xong về xe hơi ở đoạn số 3, và giờ tôi sẽ nói sang những phương tiện hai bánh. Tôi viết cụm này vào dàn ý, vì nó nảy ra trong lúc lập và tôi sợ lúc viết bài sẽ quên mất.
 • FB là “followed by”
 • Ở gạch đầu dòng cuối, tôi viết “respectively” vì tôi muốn dùng từ này trong bài.
 • Dấu hai chấm ở cuối là để nhắc sử dụng một cấu trúc đặc biệt mà tôi biết.

Như vậy chúng ta có dàn bài hoàn chỉnh như sau:

P3: C

 • F
 • NC: GB & US
 • BC: G

P4: M & B

 • AF two-wheeler, M in US, while others ≤15%
 • B: G, FB GB
 • B: F & US, respectively. (:)

Toàn bộ các bước trên phải làm xong trong 3 phút. Bạn đã sẵn sàng cho bài thi chưa?